Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

PLAYLIST ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009


01. DARKOLOGY - ALTERED REFLECTIONS
02. WHILE HEAVEN WEPT - VAST OCEANS LACHRYMOSE
03. FOX BRAUN - REMORSE
04. SEER'S TEAR - PRECIOUS
05. SANVOISEN - SOUL SEASONS
06. JUPITER SOCIETY - TERRAFORM
07. DAYS OF YORE - THE MAD GOD'S WAGE
08. PICTORIAL WANT - FACE OF OUR FATHERS
09. RATA BLANCA - THE FORGOTTEN KINGDOM
10. HELVETES PORT - EXODUS TO HELL

Δεν υπάρχουν σχόλια: