Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

WINE, WOMEN AN' SONG

You can tell me it's wrong,
but I love wine,women an' song.

Give me a good time woman,
an' a love potion bottle of boose.

But don't take too long,
wine, women an' song.
WHITESNAKE

Δεν υπάρχουν σχόλια: