Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

PLAYLIST ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

1. HAMMERS OF MISFORTUNE - FIELDS/CHURCH OF BROKEN GLASS
2. YNGWIE MALMSTEEN - ANGELS OF LOVE
3. DARKEST ERA - THE JOURNEY THROUGH DAMNATION
4. DIPHTHERIA - TO WAIT FOR FIRE
5. DARK FOREST- DARK FOREST

Δεν υπάρχουν σχόλια: