Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

PLAYLIST ΜΑΙΟΥ 2009

1. SLOUGH FEG - APE UPRISING
2. CRESCENT SHIELD - THE STARS OF NEVER SEEN
3. HEART OF CYGNUS - OVER MOUNTAIN, UNDER HILL
4. DESERT SIN - THE EDGE OF HORIZON
5. SPITFIRE - DIE FIGHTING
6. ROSWELL SIX - TERRA INCOGNITA BEYOND THE HORIZON
7. CAULDRON - CHAINED TO THE NITE
8. HYBORIAN STEEL - AN AGE UNDREAMT OF...
9. HURLEMENT - DE SANG ET D'ACIER
10.HEAVEN AND HELL - THE DEVIL YOU KNOW

Δεν υπάρχουν σχόλια: