Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

PLAYLIST ΙΟΥΝΙΟΥ 2009


1. MANOWAR - Thunder in the Sky
2. TYR - By the Light of the Northern Star
3. VELOCE HYSTORIA - Shining & Majestic
4. CRESCENT SHIELD - The Stars of Never Seen
5. SLOUGH FEG - Ape Uprising
6. ROXXCALIBUR - NWOBHM For Muthas
7. SIX MINUTE CENTURY - Time Capsules
8. LAST EMPIRE - Heir to the Throne
9. INVICTUS - Persecution
10.ZANDELLE - Flames of Rage

Δεν υπάρχουν σχόλια: