Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

PLAYLIST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1. ALTAR OF OBLIVION - Sinews of Anguish
2. FUTURE'S END - Memoirs of a Broken Man
3. BRAVE - Lost in Retrospect
4. REDEMPTION - Snowfall on Judgment Day
5. TALION - Хаос Эмоций
6. AGNOSIA - Trace Decay
7. THEODORE ZIRAS - Territory 4
8. IOANNIS ANASTASSAKIS - Orbital Attempt
9. RAVAGE - The End of Tomorrow
10.SOLITARY SABRED - The Hero the Monster the Myth

Δεν υπάρχουν σχόλια: